Jakich usług potrzebujesz?

pomożemy uruchomić własną firmę,

przeanalizujemy biznesplan i pomysły biznesowe,

wybirzemy właściwą formę prawną działalności gospodarczej,

wskarzemy najkorzystniejszej formy opodatkowania,

podpowiemy jak zdobyć kapitał dla swojego biznesu,

przygotujemy dokumentację i pomożemy wypełniać obowiązkowe formularze,

wyjaśnimy zasady obowiązującego prawa podatkowego,
podpowiemy jak obniżyć obciążenia podatkowe,
napiszemy odwołania od decyzji urzędniczych,
reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi,

Prowadzimy pełną księgowość z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów informatycznych,
rejestrujemy i księgujemy wszelkiego rodzaju transakcje gospodarcze krajowe i międzynarodowe,
sporządzamy sprawozdania i bilanse finansowe,
przygotowujemy dokumenty dotyczące dochodów osób i jednostek gospodarczych,
tworzymy zindywidualizowane raporty, zestawienia i analizy.

Badamy sprawozdania finansowe,
Kontrolujemy księgi rachunkowe,
Sprawdzamy poprawność stosowania zasad rachunkowości i zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
Potwierdzamy poprawność sporządzania sprawozdań i bilansów finansowych.

oceniamy zdolność kredytową osób i jednostek gospodarczych,
przygotowywujemy wnioski kredytowe,
ocenamy bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych,
wyceniamy aktywa i pasywa,

doradzamy w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości w Twojej firmie,
pomagamy opracować systemy prowadzenia rachunkowości,
wspieramy przy wdrażaniu oprogramowania ksiegowo i finansowego potrzebnego do prowadzenia Twojej działalności,
pomagamy w opracowywaniu spójnej polityki rachunkowości w Twojej firmie,

kompleksowo prowadzimy sprawy pracownicze,
pomagamy tworzyć umowy i regulaminy pracownicze,
rozliczamy pracodawcę i pracowników (ZUS, itd.),

prowadzimy pozaszkolne formy kształcenia osób dorosłych, w formie szkoleń, kursów oraz seminarii mających na celu uzupełnienie, zdobycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

Odbierzemy lub dowieziemy dokumenty od/do klienta, z/do urzędu,
zapewniamy pomieszczenie podczas kontroli US.
udostępnimy przestrzeń biurową / konferencyjną

Treść Elementu
księgowa piotrków trybunaski

Powiedz nam kim jesteś, a my zaoferujemy Ci konkretne usługi.

Jeśli jesteś freelancerem, mikroprzedsięmiorcą. A może włascielem małej, średniej lub wielkiej firmy. Prowadzisz organizację, stowarzyszenie albo fundację. A może dopiero marzysz, by założyć swój własny biznes. Zapraszamy Cię serdecznie do kontaktu z naszymi pracownikami.
Razem zadbamy o finanse Twoje i Twojej firmy.